Giới thiệu

Trung tâm tư vấn nhiệt điện và điện hạt nhân

Giám đốc TT: ThS. Nguyễn Chiến Thắng
ĐT: 0913360074
Email: thangnv_ie@yahoo.com
Phó Giám đốc TT: KS. Nguyễn Quang Thông 
ĐT: 0904627699
Email: thongiep12@gmail.com
Phó Giám đốc TT:  KS. Lê Nhuận Vĩ 
ĐT:  0912354073
Email:  viln@ievn.com.vn
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây