Giới thiệu

Trung tâm thủy điện

Giám đốc TT: ThS. Trần Vũ
      ĐT: 0438529314 / 0905398899 

      Email: vut@ievn.com.vn, tranvu.vnl@gmail.com
Phó Giám đốc TT: ThS. Hoàng Đức Thuật
      ĐT: 0913360636 
      Email: hoangducthuat@yahoo.com.vn
Phó Giám đốc TT: ThS. Lê Nguyên Trung
      ĐT: 0918428133 
     
Email: lenguyentrung80@gmail.com

Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây