Giới thiệu

Phòng Tài chính-kế toán

Kế toán trưởng: CN. Trương Công Định
    ĐT: 04 38522530 / 0916015522
    Email: dinhtc@ievn.com.vn, dinhtc_ie@fpt.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Công Hải        
    ĐT: 0912822686         
    Email:haidc@ievn.com.vn 
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy