Giới thiệu

Phòng Quy hoạch lưới điện

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Đức Hạnh 
ĐT:   0942983068
Email: hanhnd@ievn.com.vn, hanhhtd36@yahoo.com.vn
Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thành Trung 
ĐT: 04 38529307 / 0914552345
Email:trungbt@ievn.com.vn, trunghw@yahoo.com
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây