Giới thiệu

Phòng Quan hệ quốc tế

Trưởng phòng: KS. Phan Ngọc Tuyen 
ĐT:  0903441965
Email: tuyenpn@ievn.com.vn

Phó Trưởng phòng:ThS. Phạm Minh Hoà
ĐT:  38523353 / 0984688487
Email: Hoapm@ievn.com.vn, hoapm_ie@fpt.vn
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy