Giới thiệu

Phòng Phát triển hệ thống điện

Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Thế Thắng
ĐT; 04 38523742 / 0912474418
Email: thangnt@ievn.com.vn,ntthang_ie@yahoo.com
Phó Trưởng phòng: NCS. Nguyễn Mạnh Cường
ĐT: 0904375527
Email: Cuongoe@gmail.com
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây