Giới thiệu

Phòng Môi trường và phát triển bền vững

Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Danh Oanh  
ĐT: 04 38529303 / 0913056628
Email: oanhnd@ievn.com.vn, oanhnd_ie@fpt.vn
Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền
ĐT: 04 22117625 / 0912261902
Email: huyenntt2001@yahoo.com
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây