Giới thiệu

Phòng Kinh tế, dự báo và quản lý nhu cầu năng lượng

Trưởng phòng: ThS. Trần Mạnh Hùng
ĐT: 04 38523385 / 0913046467
Email: hungtm@ievn.com.vn,  hungtm_ie@fpt.vn
Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Ngọc Hưng 
ĐT: 0967249928
Email:  hungnn76@gmail.com
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy