Giới thiệu

Phòng Kế hoạch

Trưởng phòng ThS. Hoàng Anh Dũng  
ĐT: 0438527082 /0903286379

          Email:dungha@ievn.com.vn
Phó Trưởng phòng Ks. Nguyễn Thị Thu Trà
          ĐT: 0943362223
          Email: tranttp2@gmail.com

Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây