Giới thiệu

Các thành tựu tiêu biểu về Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ.

Các thành tựu tiêu biểu về Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ.


1.Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam (công suất 4x1000MW tại địa điểm Ninh Thuận), đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tháng 11/2009

2.Tư vấn, lập quy hoạch phát triển điện lực cho 2 thành phố lớn nhất cả nước là thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh (giai đoạn 5 năm) trong suốt 20 năm vừa qua.

3.Viện đã lập quy hoạch địa điểm xây dựng NMĐ hạt nhân Ninh Thuận, quy hoạch địa điểm xây dựng các TTĐL/ nhà máy điện đốt than quy mô lớn: Thái Bình, Vũng Áng, Hải Dương, Hải Phòng 3, Vân Phong – Khánh Hoà, Nam Định, Long An v.v…

4.Lập BCNCTKT, BCNCKT, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, HSMT EPC và đánh giá, lựa chọn nhà thầu, thương thảo HĐ EPC; giám sát thi công xây dựng NMNĐ than Hải Phòng 1 (2x300MW), Hải Phòng 2 (2x300MW)…

5.Viện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiêm cứu, thí nghiệm mô hình thủy lực tại Việt Nam. Trong nhiều năm vừa qua các công trình trọng điểm quốc gia về thủy điện đều được Viện tiến hành thí nghiệm như: Thủy điện Hoà Bình, Yaly, Sơn La (2400MW), Lai Châu (1200MW) …

6.Tư vấn chủ đầu tư Dự án NMNĐ than Hải Phòng 1 (2x300MW) và Hải Phòng 2 (2x300MW) qua các giai đoạn lập dự án, thiết kế kỹ thuật, HSMT EPC và đánh giá, lựa chọn nhà thầu, thương thảo HĐ EPC; giám sát thi công xây dựng. Hiện tổ máy 1 NĐ HP1 đã chạy thử đạt công suất thiết kế.

7.Lập các đề án BCNCKT các dự án phát điện gió cho huyện đảo Lý Sơn, Bạch Long Vĩ và tỉnh Ninh Thuận. Là thành viên công ty cổ phần NLTT Việt nam đang triển khai xây dựng dự án gió ở Bình Thuận.

8.Lập BCNCKT các công trình nguồn điện đốt than vừa và lớn khác như Mạo Khê 2x220MW, Thăng Long 2x300MW, Hải Dương 2x600MW, Vân Phong 2x660MW, Quảng Trạch 1 2x600MW v.v…

9.Đã lập các đề án Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán- Hồ sơ mời thầu (TKKT- TDT-HSMT) cho NMĐ Hải Phòng 2 x 300MW, Dự án NMĐ Ninh Bình 300MW. với vai trò Tư vấn thiết kế chính

10.Tư vấn lập các báo cáo tiền khả thi, khả thi sử dụng các dạng NLTT cho sản xuất điện và đồng phát nhiệt-điện ,

11.Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) cho nhiều dự án nguồn điện với các dạng nhiên liệu khác nhau (than, dầu, khí) và công nghệ khác nhau (nhiệt điện hơi, tuabin khí chu trình hỗn hợp, tổ máy Diesel), trong đó có một số công trình trọng điểm như NMĐ Uông Bí mở rộng, NMĐ Hải Phòng, NMĐ Ninh Bình mở rộng và một số dự án do đơn vị khác nhau làm chủ đầu tư: Hải Dương, Mạo Khê, Thăng Long, Vân Song, ...

Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy