Giới thiệu

Các thành tựu tiêu biểu về Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phát triển năng lượng.

Các thành tựu tiêu biểu về Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phát triển năng lượng.


1. Nghiên cứu, thí nghiệm mô hình thuỷ lực các công trình thuỷ điện trọng điểm quốc gia như: Sơn La, Lai Châu, Yaly...;
2. Thực hiện nhiều đề tài  NCKH cơ bản và cơ sở để phục vụ cho nghiên cứu phát triển Ngành điện và các Ngành liên quan khác như: Xác định các thông số sét và qui luật hoạt động của dông sét Việt Nam, các vấn đề về mô hình thuỷ lực ở công trình có cột nước cao, các quá trình cháy, khí động và nhiệt động. Chủ trì nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp quốc gia. Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp sẽ được thực hiện từ, năm 2005, thiết kế đã được phê duyệt và hiện đang triển khai các bước cuối cùng để hoàn công.
3. Triển khai nhiều chuyên đề NCKH ứng dụng như dự án Quản lý nhu cầu phụ tải (DSM), ứng dụng các phương pháp nâng cao hiệu suất lò hơi, áp dụng vòi phun UD vào các lò hơi NMĐ Ninh Bình, hệ thống thổi bụi lò hơi tại NMĐ Uông Bí, Ninh Bình, hệ thống thải xỉ đáy lò tại NMĐ Ninh Bình. Trong đó đề tài ứng dụng “nghiên cứu thiết kế ứng dụng vòi phun đốt than bột dạng UD cho lò hơi NMĐ Ninh Bình” đã được giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC) năm 2003. Ứng dụng mô hình thuỷ lực phục vụ thiết kế kỹ thuật và quá trình xây dựng các công trình thuỷ điện Yaly, Sêsan 3, Tuyên Quang, Sơn La, sông Ba Hạ… và phục vụ sửa chữa hạ lưu các công trình thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà. Liên doanh với Nipon Koei, J.power (Nhật Bản) thẩm định thiết kế kỹ thuật thuỷ điện Sơn La.
4. Chuyển giao công nghệ phần cơ nhiệt cho các nhà máy điện; nghiên cứu tác động môi trường từ các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện.
5. Lắp đặt nhiều giàn pin mặt trời, động cơ gió, hầm khí sinh học, bếp đun cải tiến cho đồng bào và chiến sĩ các vùng nông thôn hẻo lánh, miền núi và hải đảo.
6.Thực hiện các đề tài NCKH trọng điểm cấp Bộ và Nhà nước:
                -  Tổng quan ngành năng lượng Việt Nam và chính sách NL Quốc gia
                -   Chiến lược phát triển ngành năng lượng đến năm 2020
                -   Định hướng tính khả thi của việc sử dụng NLTT quy mô công nghiệp ở Việt Nam.
                -   Nghiên cứu KHCN nhằm khai thác hợp lý nguồn thuỷ năng của hệ thống sông ngòi toàn quốc
                -   Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, các giải pháp ngăn chặn tác động đến môi trường, vận hành hệ thống                 truyền tải cao áp và siêu cao áp
               -    Nghiên cứu đánh giá tiềm năng giảm thiểu phát thải khí nhà kính do hoạt động năng lượng gây ra tại                    Việt nam.
7. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình sản xuất điện từ NL mặt trời (nối lưới và ngoài lưới)
8. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao cho các địa phương chế tạo và lắp đặt các thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời
9. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao cho các địa phương chế tạo và lắp đặt các thiết bị đốt sinh khối hiệu suất cao phù hợp với phong tục tập quán vùng miền (đốt trực tiếp và khí hóa)
10.Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao cho các các nước, bộ ngành, các cơ sở sản xuất và địa phương xây dựng và lắp đặt các thiết bị khí sinh học với nhiều quy mô khác nhau
11.Nghiên cứu ứng dụng và lắp đặt các động cơ gió phát điện cho khu vực ngoài lưới
12.Nghiên cứu sử dụng năng lượng địa nhiệt, thủy triều cho sản xuất điện
13.Hoạch định chiến lược, chính sách, tham gia soạn thảo nghị định của Chính phủ về khuyến khích phát triển NLTT ở VN
14.Phát triển các dự án CDM (PIN và PDD) cho các dạng NLTT, tiết kiệm NL
15.Tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt  Nam phục vụ cho công bố quốc gia.
  • Green Energy

  • Clean Energy