Giới thiệu

Các thành tựu tiêu biểu về Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo.


Các thành tựu tiêu biểu về Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo

1.  Viện Năng lượng đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia như: UNDP, WB, UNIDO, UNICEF, ADB, FAO, ESCAP, EU, ACCT, AIT, APERC, CRIEPI, ACE, JICA, NEDO, EDF, CDG, IEEJ, SEI… và nhiều công ty tư vấn nước ngoài, thực hiện nhiều đề tài, dự án; Tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp đào tạo trong lĩnh vực phát triển năng lượng/điện lực.
2.  Phối hợp tổ chức hội thảo Năng lượng sinh khối châu Á lần thứ 8 với Viện Năng lượng kinh tế Nhật Bản tháng 11 năm 2009
3.  Là điều phối viên dự án NLTT và Môi trường trong khuôn khổ các Tổng công ty điện lực - Hiệp hội Đông Nam Á (dự án HAPUA số 4)
4.  Thực hiện nhiều thoả thuận về hợp tác, trao đổi thông tin, kiến thức, hỗ trợ tổ chức các sự kiện và phát triển các dự án năng lượng với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, ...
Các tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy