Giới thiệu

Các công trình tiêu biểu về Nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng.


1. Lập quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia các giai đoạn, đang thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 7 (2011-2020 xét đến 2030) trong đó xem xét quy hoạch phát triển điện lực trong sự cân đối phát triển năng lượng tổng thể Quốc gia, cân đối với các phân ngành năng lượng như dầu mỏ, khí đốt, than và các dạng NL tái tạo khác.
2. Tư vấn giúp Chính phủ hoạch định các chính sách NL Quốc gia, bao gồm “Tổng quan Ngành NL Việt Nam và chính sách NL Quốc gia”, “Chiến lược phát triển Ngành NL đến năm 2020”, “Căn cứ khoa học và pháp lý cho việc liên kết năng lượng và liêt kết trao đổi mua, bán điện với các nước trong khu vực” thuộc chương trình trọng điểm Nhà nước giai đoạn1996 – 2000.
3.Chủ trì xây dựng Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển NLTT ở Việt Nam giai đoạn đến 2015, tầm nhìn đến 2025. Đây là bản chiến lược, quy hoạch tổng thể đầu tiên ở Việt Nam về NLTT được hoạch định làm cơ sở cho việc hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển NLTT ở Việt Nam.
4. Lập báo cáo nhu cầu NL toàn Quốc đến năm 2020 theo các ngành kinh tế và các loại nhiên liệu, NL sơ cấp và NL cuối cùng.
5.Phối hợp với các chuyên gia ngành Than và dầu khí đánh giá tiềm năng và khả năng khai thác hiệu quả nguồn NL sơ cấp: Than, dầu khí, thuỷ năng, NL hạt nhân, NL mới và tái tạo…
6.Lập báo cáo tổng quan điện khí hóa toàn Quốc, điện khí hóa nông thôn.
7.Lập quy hoạch phát triển điện lực cho các tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp lớn như KCN Dung Quất, KCN trục đường 51 thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu, các khu vực lãnh thổ như khu vực Tây Bắc,  Đông bắc, khu tam giác 7 tỉnh vùng biên giới Việt Nam – Lào – Cămpuchia… và hàng trăm huyện, thị xã trong cả nước.
8.Lập Atlas lưới điện phân phối toàn quốc và lưới điện các khu công nghiệp tập trung.
9.Tham gia tính toán và luận chứng sự cần thiết xây dựng đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 2.
10.BCNCTKT, BCNCKT cho các công trình lưới điện đến 500kV như đ/d 500kV Phú Mỹ – Nhà Bè – Phú Lâm, đ/d 220kV Thốt Nốt – Châu Đốc, Đồng Hoà - Đình Vũ, Đồng Hoà - Vật Cách, Hải Phòng - Đình Vũ, trạm biến áp 220kV Đình Vũ, trạm biến áp 220kV Vân Trì, thiết kế các công trình: Đường dây 220kV Vân Trì - Sóc sơn, đường dây 220kV Vân Trì - Chèm, mở rộng trạm biến áp 220kV Sóc sơn, mở rộng trạm biến áp 220 kV Chèm và rất nhiều công trình đường dây và trạm 110kV khác.
11.Tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các công trình nhà máy nhiệt điện, các công trình đường dây tải điện, trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV
12.Lập báo cáo quy hoạch thuỷ điện nhỏ toàn Quốc và các tỉnh miền Trung và Tây Bắc như: Gia Lai, Kon Tum, Sơn La, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Quảng Bình, Nghệ An…
Các tin khác
  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây