Giới thiệu

Viện Năng lượng là cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ, quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng và điện lực. Được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 1989 theo Quyết định số 1379NL/TCCB-LĐ ngày 05 tháng 12 năm 1988 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công Thương) trên cơ sở hợp nhất hai Viện: Viện Năng lượng và Điện khí hoá với Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật điện.

Các công trình tiêu biểu về Nghiên cứu chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng.

 1. Lập quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia các giai đoạn, đang thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 7 (2011-2020 xét đến 2030) trong đó xem xét quy hoạch phát triển điện lực trong sự cân đối phát triển năng lượng tổng thể Quốc gia, cân đối với các phân ngành năng lượng như dầu mỏ, khí đốt, than và các dạng NL tái tạo khác.
 2. Tư vấn giúp Chính phủ hoạch định các chính sách NL Quốc gia, bao gồm “Tổng quan Ngành NL Việt Nam và chính sách NL Quốc gia”, “Chiến lược phát triển Ngành NL đến năm 2020”, “Căn cứ khoa học và pháp lý cho việc liên kết năng lượng và liêt kết trao đổi mua, bán điện với các nước trong khu vực” thuộc chương trình trọng điểm Nhà nước giai đoạn1996 – 2000.
Các thành tựu tiêu biểu về Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phát triển năng lượng.
 • Nghiên cứu, thí nghiệm mô hình thuỷ lực các công trình thuỷ điện trọng điểm quốc gia như: Sơn La, Lai Châu, Yaly...;
 • Thực hiện nhiều đề tài  NCKH cơ bản và cơ sở để phục vụ cho nghiên cứu phát triển Ngành điện và các Ngành liên quan khác như: Xác định các thông số sét và qui luật hoạt động của dông sét Việt Nam, các vấn đề về mô hình thuỷ lực ở công trình có cột nước cao, các quá trình cháy, khí động và nhiệt động. Chủ trì nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp quốc gia. Dự án đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp sẽ được thực hiện từ, năm 2005, thiết kế đã được phê duyệt và hiện đang triển khai các bước cuối cùng để hoàn công.

Các thành tựu tiêu biểu về Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ.

 1. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam (công suất 4x1000MW tại địa điểm Ninh Thuận), đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tháng 11/2009
 2. Tư vấn, lập quy hoạch phát triển điện lực cho 2 thành phố lớn nhất cả nước là thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh (giai đoạn 5 năm) trong suốt 20 năm vừa qua.
 3. Viện đã lập quy hoạch địa điểm xây dựng NMĐ hạt nhân Ninh Thuận, quy hoạch địa điểm xây dựng các TTĐL/ nhà máy điện đốt than quy mô lớn: Thái Bình, Vũng Áng, Hải Dương, Hải Phòng 3, Vân Phong – Khánh Hoà, Nam Định, Long An v.v…

Các thành tựu tiêu biểu về Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo.

 1. Viện Năng lượng đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia như: UNDP, WB, UNIDO, UNICEF, ADB, FAO, ESCAP, EU, ACCT, AIT, APERC, CRIEPI, ACE, JICA, NEDO, EDF, CDG, IEEJ, SEI… và nhiều công ty tư vấn nước ngoài, thực hiện nhiều đề tài, dự án; Tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp đào tạo trong lĩnh vực phát triển năng lượng/điện lực.


 • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

 • Năng lượng xanh

 • Năng lượng tái tạo

 • Trạm và đường dây