Tư vấn nhiệt điện, điện hạt nhân

Các công trình tư vấn nhiệt điện và điện hạt nhân (10 năm gần đây)

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây