Năm 2014

Ths.Nguyễn Anh Tuấn, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
KS. Nguyễn Mạnh Cường, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia là vấn đề an ninh trong cung cấp điện, an ninh năng lượng (ANNL) trong hệ thống điện. Ngày nay và trong một vài thập kỷ tới , ngoại trừ Nga, Mỹ và một vài nước Trung Đông, nhiều nước đang và sẽ sớm đối mặt với thiếu hụt cung cấp năng lượng (NL).
Phạm Hồng Vân - Kỹ sư, nghiên cứu viên chính
Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Việc ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo (NLTT)Baiba để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng với quy mô nhỏ ở những khu vực không thể kết nối được với lưới điện ở nhiều nước trên thế giới đã phát triển mạnh và đạt được hiệu quả rất cao.
KS. Nguyễn Mạnh Cường
Viện Năng lượng,  Bộ Công Thương
Nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) Ninh Thuận I và II đã được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn chủ trương đầu tư năm 2009  với quy mô công suất của 2 nhà máy ĐHN giai đoạn một 4000 MW,  giai đoạn hai  8000 MW.
TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
KS. Nguyễn Khoa Diệu Hà, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
ThS. Vũ Phương Hoa, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương
Tóm tắt
Đề tài nhằm mục tiêu nghiên cứu, đề xuất các mô hình tính toán phù hợp để kiến nghị các biện pháp giảm phát thải có hiệu quả chi phí đối với Việt Nam. Để đạt mục tiêu đó, các tác giả đã đề xuất tập hợp các giải pháp giảm phát thải trong các ngành kinh tế chính của Việt Nam, xây dựng đường cong chi phí biên giảm phát thải theo phương pháp mô hình dưới lên cho hệ thống năng lượng Việt Nam và đề xuất cách thức sử dụng đường cong chi phí biên đó để đánh giá tiềm năng, chi phí giảm phát thải và xác định các giải pháp giảm phát thải cho Việt Nam theo các mục tiêu giảm phát thải cụ thể.
ThS. Tiết Minh Tuyết, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương 
KS. Nguyễn Chí Phúc, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương 
Giá năng lượng các loại có mối liên quan mật thiết với nhau, sự thay đổi giá loại này có ảnh hưởng kéo theo đến loại khác. 

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây