Tags: Vien-Nang-luong-toa-sang-qua-cac-cong-trinh

Tổng sơ đồ phát triển điện lực Việt nam giai đoạn 2001-2010 có xét tới 2020 (QH-V) do Viện Năng lượng lập đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 22/06/2001 tại quyết định số 95/2001/QĐ-TTg, trong đó có dự án nguồn trọng điểm là Nhà máy Nhiệt điện Hải phòng 1 và 2 với công suất 1200MW, lưới điện 220kV đồng bộ đi theo gồm có : ĐDK220kV Đồng Hòa – Đình Vũ, ĐDK220kV NMNĐ Hải Phòng – Vật Cách, ĐDK220kV NMNĐ Hải Phòng – Đình Vũ, TBA220kV Đình Vũ và Mở rộng TBA220kV Vật Cách.

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây