Tags: Thông tin tư liệu

Thông báo về việc tuyển chọn Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp trực thuộc Viện Năng lượng
Nguyễn Khoa Diệu Hà
Viện Năng Lượng
Email:hankdieu@gmail.com
Sử dụng hiệu quả năng lượng đã trở thành vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Việt nam hiện nay khi mà các nguồn năng lượng của Việt Nam đang trở  nên khan hiếm. Các mỏ dầu, than và khí đốt đã và đang dần cạn kiệt trong khi đó hao tổn năng lượng trong sản xuất, giao thông vận tải, trong tiêu dùng dân cư vẫn đang quá cao và Việt Nam đang dần trở thành nước nhập khẩu năng lượng. 

Quy hoạch phát triển điện gió cấp quốc gia và cấp tỉnh hiện nay đang là nhiệm vụ cần thiết cấp bách. Trên cơ sở có quy hoạch các địa phương mới có thể kêu gọi đầu tư phát triển điện gió. Điện gió vốn là nguồn năng lượng tái tạo bổ sung đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ điện trên các địa bàn riêng từng tỉnh, nhất là những khu vực có nhiều tiềm năng năng lượng gió. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch phải theo các quy trình, nội dung mà Bộ Công Thương quy định và cần phải có kinh phí phù hợp.

  • Green Energy

  • Clean Energy