Tags: Hồ sơ năng lực

Các đề án Thủy điện và Năng lượng tái tạo (10 năm gần đây)
Các công trình tư vấn nhiệt điện và điện hạt nhân (10 năm gần đây)
Các đề án thiết kế đường dây và trạm biến áp (10 năm gần đây)
I. Các công trình TV thiết kế 
Các đề án thiết kế đường dây và trạm biến áp (10 năm gần đây)
Tư vấn và dịch vụ Khoa học – Công nghệ:
Hợp tác khoa học - công nghệ và đào tạo
Cơ sở pháp lý ({19/01/2010})
 Năng lược tổ chức hoạt động xây dựng của Viện: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/
Tham mưu cho Nhà nước về chiến lược, chính sách năng lượng quốc gia, chính sách phát triển ngành Năng lượng/ Điện lực.

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây