Tags: Gioi-thieu-du-an-Tram-bien-ap-220kV-Hai-Duong-2

Công trình trạm biến áp 220kV Hải Dương 2 do Viện Năng lượng là cơ quan tư vấn thiết kế các giai đoạn đã được Ban QLDA các công trình điện miền Bắc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán theo quyết định số 3372/QD-AMB ngày 29/09/2011.

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây