Tags: Gioi-thieu-cong-trinh-qua-anh-TRAM-BIEN-AP-220kV-VAN-TRI

Trạm biến áp 220kV Vân Trì do Viện Năng lượng là cơ quan tư vấn thiết kế các giai đoạn DADT, TKKT, tổng dự toán và BVTC đã được đóng điện vận hành an toàn vào ngày 23/10/2011.


  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây