Tags: Con-duong-chung-toi-di

Tiến sĩ Phạm Khánh Toàn, Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện Năng lượng đã nói trong cuộc họp tổng kết năm 2009 mà chúng tôi luôn ghi nhớ : "Chúng ta đang đứng trước nhiều thử thách và cơ hội để thành công, nhưng cơ hội tốt thì không tự nhiên đến mà chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm, tạo ra cơ hội thành công đó và vượt qua mọi thử thách trên đường đi bằng chính khối óc, trái tim những người con trí thức của Viện Năng lượng để hướng đến thành công".

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây